BFU 60°

Apraksts

Segmentēts un ar vertikālajām šuvēm savienots līkums. Liekuma rādiuss 60o.

1 Programmatūra