BSFU90

Apraksts

Segmentēts un ar vertikālajām šuvēm savienots līkums. Liekuma rādiuss 90o.

1 Programmatūra