CDL210

Apraksts

CDL 210 ir mērierīce iekštelpu gaisa kvalitātes noteikšanai. Ar to mēra CO2 līmeni, gaisa temperatūru un gaisa mitrumu. Šie dati tiek reģistrēti. Iekārta ir labi piemeŗota iekštelpu klimata monitoringam un novērtējumam rūpnieciskajās, sabiedriskajās un sadzīves telpās.

Nav pieejamu programmatūru šim konkrētajam produktam