DAU

Apraksts

Plūsmas regulētājs ar manuālo piedziņu

DAU ir pastāvīgas plūsmas regulētājs, kas nodrošina pastāvīgu plūsmu sistēmā neatkarīgi no blakusapstākļiem. Iekārta kompensē plūsmas svārstības, ja tiek pievienota vai atvienota kāda sistēmas daļa, aizsērē filtri, gaisa vadi u.c. faktori.

Motors ir aprīkots ar slēdzi. Slēdzis tiek kontrolēts manuāli, ar taimeri, termostatu, klātbūtnes sensoru vai kādā citā veidā.

Ø 80–315 aizvērtā pozīcijā atbilst A spiediena klases prasībām.

DAU Atbilst C blīvuma klases prasībām.

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

Tehniskie dati

Plūsmas uzstādīšana

Plūsma tiek uzstādīta atbrīvojot centrālo uzgriezni un pagriežot skalu bultiņas pret vēlamās plūsmas vērtību. Pēc tam uzgrieznis tiek nofiksēts.

1 Programmatūra