DC

Apraksts

Gaisa vadu apsegs aizsargā gaisa vadus no nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbības un saglabā tos tīrus transportēšanas un uzglabāšanas laikā. Nav piemērots pastāvīgai gaisa vadu uzglabāšanai.

Saistītie dokumenti

Nav pieejamu programmatūru šim konkrētajam produktam