DRUI

Apraksts

Droseļvārsts

Iepriekš izolēts regulējošais DRU tipa droseļvārsts.

Ø 100–500 aizvērtā stāvoklī atbilst spiediena klasei A.

1 Programmatūra