DTBCU LF

Apraksts

Noslēgvārsts ar LF 24 vai LF 230 elektromotora platformu

Sastāv no DTU vārsta ar pievienotu 24 vai 230 V elektrisko motoru.

Elektropievads tiek kontrolēts ar vienpola atvienošanas kontaktu. Elektropievads ir aprīkots ar aizsardzību pret pārslodzi un automātiski noslēdzas, kad vārsts sasniedz savu galējo pozīciju. Ja arī motors ir pieslēgts sprieguma avotam, tas neiziet no ierindas, ja tiek mehāniski nobloķēts.

Kad elektriskais spriegums ir pieslēgts, elektropievads sāk kustību, vienlaicīgi nostiepjot atsperi, un apstājas beigu pozīcijā.

Elektroenerģijas noslēgšanās gadījumā atsperes iedarbībā vārsts tiek atgriezts sākotnējā pozīcijā.

Elektro pievads ir uzstādīts noteiktā attālumā no vārsta, kas dod iespēju izolēt gaisa vadu.

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

Ø 250–315 aizvērtā stāvoklī atbilst C spiediena klases prasībām.

PIEZĪME: Uzstādot iekārtu ārpus telpas, elektropievads jāaizsargā pret tiešu ultravioleto staru iedarbību.

1 Programmatūra