DTBU NM

Apraksts

Noslēgvārsts ar NM 24 A-F vai NM 230 A-F elektromotora platformu

Sastāv no DTU vārsta ar pievienotu 24 vai 230 V elektrisko motoru.

Elektropievads tiek kontrolēts ar vienpola atvienošanas kontaktu. Elektropievads ir aprīkots ar aizsardzību pret pārslodzi un automātiski noslēdzas, kad vārsts sasniedz savu galējo pozīciju. Ja arī motors ir pieslēgts sprieguma avotam un tiek mehāniski nobloķēts, tas neiziet no ierindas.

Vārpsta un motors ir atvienojami viens no otra.

Elektropievads ir uzstādīts noteiktā attālumā no vārsta, kas dod iespēju izolēt gaisa vadu.

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

Ø 400–500 aizvērtā stāvoklī atbilst B spiediena klases prasībām.

PIEZĪME: Uzstādot iekārtu ārpus telpas, elektropievads jāaizsargā pret tiešu ultravioleto staru iedarbību.

1 Programmatūra