DTHU

Apraksts

Noslēgvārsts ar KOMHY motoru

Sastāv no DTU vārsta ar KOMHY kombinēto motoru. Roktura vietā vārstam ir pagarināta ass. Vārsta konstrukcija ļauj motoru uzstādīt tieši sistēmas uzstādīšanas vietā

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

Ø 80–315 aizvērtā stāvoklī atbilst C spiediena klases prasībām.
Ø 355–630 aizvērtā stāvoklī atbilst B spiediena klases prasībām.
Ø 710–1000 aizvērtā stāvoklī atbilst A spiediena klases prasībām.

1 Programmatūra