DTPU

Apraksts

Noslēgvārsts ar pneimatisko piedziņu

Sastāv no DTU vārsta un aprīkots ar pneimatisko piedziņu. Piedziņa sastāv no stiklašķiedras armēta poliamīda korpusa ar rotējošu diafragmu, pie kuras piestiprināta vārpsta.

Kad gaisa spiediens pieaug, vārpstas darbība tiek pārtraukta un darbojas svira. Kad gaisa spiediens krīt, atvilcējatspere nospriego vārpstu.

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

Ø 80–315 aizvērtā stāvoklī atbilst C spiediena klases prasībām.
Ø 400–630 aizvērtā stāvoklī atbilst B spiediena klases prasībām.

1 Programmatūra