DTU

Apraksts

Noslēgvārsts

DTU ir noslēgvārsts ar rotējošu droseli, kas aprīkota ar EPDM gumiju, nodrošinot augstu blīvuma pakāpi pret gaisa noplūdi aizvērtā stāvoklī. Drosele tiek regulēta 0 - 90o diapazonā.

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

Ø 80–315 aizvērtā pozīcijā atbilst C spiediena klases prasībām.

Ø 355–630 aizvērtā pozīcijā atbilst B spiediena klases prasībām.

Ø 710–1000 aizvērtā pozīcijā atbilst A spiediena klases prasībām.

Saistītie dokumenti

1 Programmatūra