ESNU

Apraksts

Gala nosegs ar sietu

Ieplūdes gaisa vada gala nosegs.

Sieta acu izmērs 10 × 10 mm.

1 Programmatūra