FMDU

Apraksts

FMDU vārsts ar plūsmas mērītāju. Tas ir paredzēts pastāvīgai darbībai, tāpēc tā novietojums jāparedz jau projektēšanas stadijā.

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

Ø 80–630 aizvērtā pozīcijā atbilst A spiediena klases prasībām un 0 blīvuma klasei.

1 Programmatūra