FRA

Apraksts

FRA ir mērierīce gaisa caurplūdes mērīšanai taisnstūra gaisa vados. FRA ir aprīkots ar Belimo VRD3, kura izejas signāls ir proporcionāls gaisa caurplūdei.

VRA sastāv no FRA mērierīces un DJP tipa vārsta, kas komplektēti vienā iekārtā. VRA tiek izmantots gaisa caurplūdes regulēšanai taisnstūra gaisa vados - gan pastāvīgas gaisa caurplūdes regulēšanai ar pakāpjveida caurplūdes maiņas funkciju, piemēram, ieslēgties/izslēgties ar taimeri vai releju, gan mainīgas gaisa caurplūdes regulēšanai, kura ir robežās starp minimālo un maksimālo iestatīto caurplūdes vērtību. Esošā caurplūdes vērtība tiek noteikta pēc Regula Combi, CTS vai citu VRA/FRA regulētāju signāliem.

VRA-0 sastāv no regulētāja (Belimo VRD2), kuru ir iespēja uzstādīt manuāli vai ar elektropiedziņu. VRA-2 ir aprīkots ar elektropiedziņu un regulētāju (Belimo NMV-D2M), kas apvienoti vienā iekārtā. VRA-3 sastāv no regulētāja (Belimo VRD2) ar manuālu uzstādīšanu un eletropiedziņu ar atpakaļgaitas atsperi.

Saistītie dokumenti

1 Programmatūra