HRPLU

Apraksts

Gaisa sadales kamera

Gaisa sadales kamera ir paredzēta horizontālo gaisa vadu pievienojumam pie pieplūdes vai nosūces gaisa vārstiem, kas uzstādīti telpas griestos.

HRPLU ir paredzēta gan pieplūdes, gan nosūces gaisam.

Var tikt izmantota piekļuvei, lai tīrītu gaisa kanālus.

Atbilst C klases blīvuma prasībām.

Nav pieejamu programmatūru šim konkrētajam produktam