LBSR

Apraksts

S-veida līkums.

Lieto vietās, kur gaisa vadam jāapiet kāds šķērslis.

1 Programmatūra