LCV

Apraksts

LCV ir apaļas formas LCA tipa difuzors ar integrētu motorizētu vārstu mainīga apjoma pieplūdes gaisam (VAV). Inegrētais vārsts nodrošina nemainīgu gaisa strūklu, uzturot pastāvīgu Koanda efektu. Vārsts var tikt kontrolēts ar istabas regulātoru, BMS vai citu 2-10 vadības signālu.

  • Plūsma ir regulējama 0-100% diapazonā
  • Min plūsma tiek iestatīta iepriekš*
  • Max plūsma tiek uzstādīta MBB kamerā atkarībā no k-koeficienta vērtības
  • Uzstādījumus var mainīt ar Belimo PC-tool
  • Nepieciešams kontrolēt psiedienu VAV zonā
  • Difuzors jāuzstāda kopā ar MBB-S tipa izplešanās kameru
  • Nosūces gaisam izmanto LCA difuzoru

* Min plūsmas iestatījumi un k-koeficienta vērtības tiek uzstādītas, vadoties pēc iepriekš noteikta pastāvīga spiediena gaisa vadā tieši pirms ieplūdes difuzorā. Difuzors parasti operē pie pastāvīga spiediena 30-50 Pa robežās.

1 Programmatūra