LTEST

Apraksts

Gaisa noplūdes testeris

Pilns gaisa vadu blīvuma un noplūdes iekārtas komplekts, lai veiktu atsevišķu posmu vai veselas sistēmas pārbaudi uzreiz pēc montāžas.

Testa procedūra jāveic saskaņā ar EN 12599.

Iekārta mēra gaisa noplūdi, noplūdes koeficientu un sasniegto blīvuma klasi saskaņā ar EN 13779.

Piemērots mēr''ijumiem saskaņā ar EN 1507 un EN 12237 standartiem, kā arī EN 1751 un EN 15727 standartiem.

Liels darba intervāls - lielām ventilācijas sistēmām, kā arī atsevišķiem posmiem.

Vienkārša darbība un automātisks mērīšanas cikls.

Pieejama detalizēta lietotāja rokasgrāmata.

Mērījumu protokola izdruka uz vietas ar termoprinteri.

Iespējama pastāvīga datu uzglabāšana.

Datu pārvalde, izmantojot PC programmu.

Ērta komplektācija - galvēnā ierīce uzglabājama plastmasas kārbā un piederumi uzglabājas alumīnija kārbā. Viegli transportēt un uzglabāt.

Nav pieejamu programmatūru šim konkrētajam produktam