MBB

Apraksts

MBB ir izplešanās kamera pieplūdes un nosūces gaisam, kas paredzēta, lai difuzoros veidotos stabila gaisa plūsma, lai varētu veikt regulēšanu un mērījumus, kā arī lai slāpētu trokšņus. kas nāk no gaisa vadu sistēmas.

MBB satur lineāru konisku vārstu, kura darbības intervāls ir robežās no 0 līdz 100%. Tas ļauj veikt regulēšanu ar augstu spiediena kritumu kamerā, bet ar zemu trokšņu līmeni telpā. Turklāt vārsta konstrukcija dod precīzus un uzticamus mērījumu rezultātus.

MBB ir aprīkota ar nolasāmu K koeficienta skalu un tāpēc vārsts var tikt ieregulēts pirms noslēdzošās regulēšanas.
MBB kopējie izmēri ir nelieli, vienkāršojot uzstādīšanu un apkalpošanu

  • Darbojas pie liela spiediena krituma ar nelielu trokšņu līmeni
  • Precīzi un uzticami mērījumi
  • Liels darba intervāls (0 - 100%)
  • Adaptēts sistēmas izmaiņām
  • Vienkārša uzstādīšana un regulēšana
  • Neliels izmērs

1 Programmatūra