MTL

Apraksts

MTL ir taisnstūra alumīnija lineārais difuzors. MTL paredzēts gan gaisa pieplūdei, gan nosūcei. MTL ir aprīkots ar gaisu virzošajām sieniņām, radot iespēju veikt horizontālu gaisa padevi. Horizontālais izplatīšanās režīms ir vienkārši regulējams bez papildus rīkiem. Lai gaisa padevi orientētu vertikāli, gaisu virzošās sieniņas jāizņem.

MTL tiek piegādāts ar 15 mm un 19 mm spraugas atvērumu, kas ir atkarībā no jaudas prasībām un estētiskajiem aspektiem. MTL var tikt uzstādīts ar izplešanās kameru STB/STU, lai sasniegtu vienmkērīgu plūsmu un iespēju veikt regulēšanu. MTL standartā tiek piegādāts ar garuma izmēriem līdz 2 m, taču pēc īpaša pieprasījuma var itkt piegādāts ar garumu līdz 5 m.

  • Estētisks izskats
  • Paredžets gan gaisa pieplūdei, gan nosūcei
  • Horizontāls un vertikāls gaisa padeves režīms

Saistītie dokumenti

1 Programmatūra