OTRTH

Apraksts

Pārejas savienojums starp Transfer un lokano vadu THVTR.

1 Programmatūra