PCSV

Apraksts

PCSV ir apaļas formas PCS tipa difuzors ar integrētu motorizētu vārstu mainīga apjoma pieplūdes gaisam (VAV). Inegrētais vārsts nodrošina nemainīgu gaisa strūklu, uzturot pastāvīgu Koanda efektu. Vārsts var tikt kontrolēts ar istabas regulātoru, BMS vai citu 2-10 vadības signālu.

  • Plūsma ir regulējama 0-100% diapazonā
  • Min un Max plūsma tiek iestatīta iepriekš*
  • Uzstādījumus var mainīt ar Belimo PC-tool
  • Nepieciešams kontrolēt psiedienu VAV zonā
  • Nosūces gaisam izmanto PCS difuzoru

* Min/Max plūsmas iestatījumi un k-koeficienta vērtības tiek uzstādītas, vadoties pēc iepriekš noteikta pastāvīga spiediena gaisa vadā tieši pirms ieplūdes difuzorā. Difuzors parasti operē pie pastāvīga spiediena 30-50 Pa robežās.

1 Programmatūra