Plafond

Apraksts

Aktīvās darbības dzesējošais un apsildes panelis

Plafond funkcija balstās uz indukcijas principu. Ventilācijas gaiss ar noteiktu dinamisko spiedienu tiek padots telpā caur īpašas formas sprauslām dispersijas zonā, radot zemu statisko spiedienu. Šis zemspiediens izsauc siltā telpas gaisa plūsmu paneļa baterejas virzienā. Tādā veidā no telpas inducējamā gaisa un telpā ienākošā ventilācijas gaisa procentuālā attiecība ir attiecīgi 80% pret 20%. Gaiss tiek atdzesēts, kad tas iziet cauri baterejai, kura sastāv no alumīnija ribojuma ar vara caurulēm, kurās plūst siltumnesējs (šajā gadījumā auksts ūdens). Telpas siltums tiek absorbēts alumīnija ribās, tam izejot caur vara caurulēm un atdodot tām savu siltumenerģiju. Vara caurulēs plūstošā ūdens atgaitas temperatūra kļūst par 3 - 4oC augstāka un tālāk plūst uz dzesēšanas iekārtu, lai novadītu telpas gaisa siltumu un sāktu jaunu siltumapmaiņas ciklu.

  • Redzamai uzstādīšanai sienas/griestu stūrī
  • Radiāls gaisa izplatīšanās režīms
  • Eurovent sertifikāts

1 Programmatūra