PSVTR30

Apraksts

Sedls ar atzaru. Atzara vads ar sedlu veido 30o leņķi.

Sedls ir nofiksēts ar divām ātri savienojošajām aptverēm MFK.

1 Programmatūra