RCWB

Apraksts

Apraksts

RCWB ir apaļas šķērsgriezuma formas rotācijas difuzors RCW ar integrētu kameru, kas galvenokārt paredzēts novietojumam telpās ar augstiem griestiem. Difuzors ir aprīkots ar regulējamām lamellām, lai mainītu pieplūdes gaisa plūsmu no vertikāla uz horizontālu režīmu. Lamellas var ieregulēt manuāli vai arī automātiski, izmantojot dažādus piedziņas veidus. RCWB iestatīšanai manuālā režīmā lamellas sākotnēji ieregulētas 30° leņķī. RCWB iestatīšana automātiskā režīmā realizējas ar motoru, kas maina lamellu stāvokli leņķu diapazonā no 30° līdz 75°.

  • Piemērots gan dzesēšanai, gan apsildei
  • Horizontāls un vertikāls gaisa sadalījuma režīms
  • Augsta indukcija

Apkalpošana

Ārējā daļa ir tīrāma ar mitru lupatu. Tehniskajai apkalpošanai skatieites lietošanas instrukciju

1 Programmatūra