SKHTR

Previous Next

Attēls 1/3

Apraksts

Manuālais noslēgvārsts ar pārejas savienojumu

Vārsts atbilst hermētiskuma klasei 4 un spiediena klasei C.

SKHTR noslēgtā stāvoklī atbilst C blīvuma klases prasībām.

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

1 Programmatūra