SLRU

Apraksts

Gaisa sadales kamera

Paredzēta uzstādīšanai zem fermām, apakšā pievienoto gaisa vadu izzarošanai. Gaisa vadu skaits katram SLRU kameras izmeŗam ir norādīts pielikuma materiāla tabulā.

Gaisa sadales kamera ir no iekšas apšūta ar ugunsdrošības izolāciju ar 50 mm vai 100 mm biezu materiāla kārtu. Izolācija ir apklāta ar pewrforētu skārda plāksni, lai materiāls tīrīšanas laikā netiktu bojāts.

Kamera aprīkota ar vienkārši noņemamu vāku.

Nav pieejamu programmatūru šim konkrētajam produktam