SRTR

Apraksts

Apaļais spirālšuvju gaisa vads.

Plašākai informācijai skatieties pielikuma materiālu SR.

1 Programmatūra