TASU

Apraksts

Mainīga režīma noslēgvārsts

Sastāv no pagarināta trejgabala un diviem savienotiem DSU vārstiem.

Var tikt lietots apejas režīmam. Tādā veidā tiek aizvietoti divi tradicionālie vārsti + divi savienojumi + viens trejgabals, kā rezultātā DSU ir par 20-30% kompaktāks.

1 Programmatūra