TATU

Apraksts

Mainīga režīma noslēgvārsts

Sastāv no pagarināta trejgabala un diviem savienotiem DTU vārstiem.

Var tikt lietots apejas režīmam. Tādā veidā tiek aizvietoti divi tradicionālie vārsti + divi savienojumi + viens trejgabals, kā rezultātā TATU ir par 20-30% kompaktāks.

1 Programmatūra