TDSU

Apraksts

Noslēgvārsts ar tīrīšanas lūku

Sastāv no KCU tīrīšanas lūkas ar droseli.

Atzars aprīkots ar Safe blīvi.

Tā kā tīrīšanas vāku kopā ar droseli ir viegli izņemt, tad piekļūšana ventilācijas sistēmai un tās tīrīšana ir vienkārša.

Sākotnējais sistēmas spiediena līdzsvars netiek ietekmēts, jo gan drosele, gan tīrīšanas vāks atgūst savas sākotnējās pozīcijas, pie kurām sistēma tika balansēta.

Šim produktam ir pieejamas speciālas montāžas, mērīšanas, balansēšanas un tehniskās apkopes instrukcijas.

1 Programmatūra