TLTR

Previous Next

Attēls 1/2

Apraksts

Tiek izmantots tur, kur nepieciešams mainīt gaisa vada garumu, kad to nevar panākt ar standarta gaisa vadu garumiem.

TLTR1 un TLTR2 daļas tiek piegādātas atsevišķi.

TLTR2 var izmantot, kā pamata gaisa vadu.

TLTR1 var tikt ievietots gaisa vadu tipos SRTR Ø80–200 un LRTR Ø80–500.

Speciāls TLSR gaisa vads ir iekšēji ievietojams SRTR Ø224– 500 gaisa vados.

1 Programmatūra