TVTR30

Apraksts

Trejgabals ar atzaru, kas orientēts 30o leņķī no gaisa vada ass.

1 Programmatūra