YGC

Apraksts

Vārsts ārgaisa ieņemšanai un nosūces gaisa izmešanai.

Saistītie dokumenti

1 Programmatūra