Werken bij Lindab

Ons erfgoed en onze toekomst
Lindab heeft een sterke en trotse erfgoed van innovatieve en creatieve mensen, die ambitie hebben  zichzelf te ontwikkelen en sterke leidende oplossingen bieden voor onze klanten. Mensen met de juiste competenties hebben de mogelijkheid om Lindab`s waarden te delen en nemen initiatief. Dit heeft invloed en maakt een positief verschil die cruciaal zijn voor ons succes als marktleider.
 
Wij zullen blijven voortbouwen op onze erfgoed zodat Lindab een aantrekkelijk bedrijf blijft om voor te werken en om zaken mee te doen.
Leiderschap door betrokkenheid en gezond verstand is een belangrijke basis voor onze toekomstige inzet voor op lange termijn, positieve klant- werknemer relatie, met focus op klant succes door bouw constructie te versimpelen.
 
Karakteriserend
De Lindab spirit is een cultuur dat samengevat kan worden door drie kernwaarden. Deze zijn samen met onze zakelijke ideeën en  visie, de beginselen van Lindab`s principes van zakendoen. Dit is waar wij voor staan en wat ons maakt wie we in alle interne en externe betrekkingen zijn.
De Lindab spirit en het groeiende bedrijf succes is gebaseerd op medewerkers die echt onze sociale verantwoordelijkheid delen.
Wij verwachten van alle managers en werknemers dat ze een ambassadeur worden voor de Lindab spirit, dit omdat wij van mening zijn dat ‘’acties luider zijn dan woorden’’
 
Focus op onze werknemers
Focus op onze werknemers is een van de vier belangrijke gebieden van Lindab`s leven. Lindab zal zijn best blijven doen om een nog aantrekkelijker werkgever te worden. De hoekstenen van deze samenleving zijn voort te bouwen op de reeds gedane inspanningen met betrekking tot de bedrijfscultuur, werknemer en organisatieontwikkeling. Tevens preventieve gezondheidszorg in termen van zowel de corporatie als de lokale initiatieven.
 
Een belangrijk doel van de Focus op de werknemer, is het tot een minimum beperken van het aantal ongevallen op de werkplek, met als doel nul ongevallen op de werkplek. We sporen ook aan tot de diversiteit en de behandeling van werknemers zonder discriminatie ten aanzien van geslacht, ras, godsdienst, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke overtuiging, Unie aansluiting, sociale of etnische afstamming. Alle activiteiten binnen de samenleving moeten deelname aan de vakbonden of andere organisaties die zich met collectieve onderhandelingen bezighouden respecteren.