Samfunn

Gode relasjoner til samfunnet og deres innbyggere er av betydning for Lindab. Å være tilstede i rundt 30 land på mer enn 125 steder har gjort samarbeid med, og støtte til lokalsamfunn og organisasjoner til en naturlig aktivitet for Lindab. Vårt engasjement varierer fra land til land.