Om Lindab

Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger hovedsakelig i stål, for forenklet bygging og for et bedre innendørs klima. 
 
Virksomheten jobber innenfor tre forretningsområder, Ventilasjon, Byggkomponenter og Byggsystemer. Produktene kjennetegnes av høy kvalitet, enkel montering, energieffektivitet, miljøhensyn, samt at de leveres med en høy servicegrad. Noe som alt i alt, gir økt verdiskapning for våre kunder.
 
Konsernet omsatte for netto SEK 6527 m i 2010, og er etablert i 31 land med ca 4400 ansatte. Hovedmarkedet er yrkesbygg som står for 80 % av omsetningen, mens boligbygg står for 20 % av omsetningen. I 2010 utgjorde det Nordiske markedet 45 %, CEE/CIS (Sentral- og Øst Europa) 22 %, Vest Europa 29 % og øvrige markeder sto for 4 % av den totale omsetningen.
 
Aksjen er notert på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under ticker symbol LIAB. De største eierne er Ratos, Sjätte AP-fonden og Skandia Liv.

 
Forretningsområder:
Ventilasjon
Kanalsystem med tilbehør, samt inneklimaløsninger for ventilasjon, varme og kjøling for et kontrollert inneklima.
 
Byggkomponenter:
Produkter og systemer i tynnplater for takrennesystemer, profiler for tak- og veggbekledning, samt stålprofiler for vegg, tak- og bjelkelagskonstruksjoner. 
 
Byggsystemer:
Komplette, monteringsferdige stålbyggsystem. Løsningen omfatter hele det ytre skallet med hovedstrukturen, vegg, tak og tilbehør.