Typiske vegger

Stålrammen er én del av veggen. Plater og isolasjon er øvrige produkter som må til for å bygge den. Valg av stålstendere, gipsplater og isolasjon bestemmer lyd- og brannegenskapene. Til venstre  finner du en oversikt over noen typiske veggtyper og deres egenskaper. 

Forklaring til tabellen:

RdBX                 Stendertype
E75/75              Enkel vegg med 75 mm stender og 75 mm svill
X0X                    Antall gipsplater på hver side av veggen
MXX                   Isolasjonstykkelse