IGR

Beskrivelse

Installasjonsgulvrist type IGR leveres som standard som en I-profil med 12,5 mm inndelinger og 55 % fritt areal. Risten kan imidlertid også leveres med andre profiltyper og med andre inndelinger.

Last med standard rutenett

Risten kan håndtere følgende belastning uten permanent deformasjon.

Jevnt fordelt:Opp til 1 500 kg/m2

Punktlast: Opp til 500 kg testet med en nylon
hjul med en diameter på 200 mm

og en bredde på 63 mm.