KIR

Beskrivelse

Ventil for tilluft.

Designet for montering i innertak.

Er utstyrt med en avdekning for å sikre
luftstrømmen i ønsket retning.

Bajonettholdere kobler til sokkel VRGU, VRGL eller VRGM.