KSUB

Beskrivelse

Ventil og brannspjeld for avtrekksluft.

Brukes for å hindre spredning av brann og røyk inn i kanalsystemer. En fjærbelastet smeltesikring stenger ventilen når temperaturen overstiger +70 °C.

Bajonettholdere kobler til sokkel VRGU, VRGL eller VRGM.

VRGL-sokkel blir som standard levert sammen med KSUB. Denne saken er vist i bestillingseksempelet nedenfor.

Hvis det ønskes VRGU- eller VRGM-sokkel istedenfor denne sokkelen må det spesifiseres i typefeltet.

Produktet har en svensk typegodkjenning med nummer 0901. Sertifiseringsorganet er Swedcert.