LRBCB

Beskrivelse

Baffellyddemper med lav byggehøyde.

Innerrør av perforert metallplate. En fiberduk hindrer løsriving av mineralull. Kan oppnå maksimal tetthetsklasse C.

Baffelen har en godkjent overflatekledning som tåler rengjøring med roterende plastbørste.