PSU

Beskrivelse

Presset påstikk med aerodynamisk strømningsradius vendt mot avgreningen.

Enkelte PSUer er trykket med ett og samme verktøy, og passer til flere dimensjoner av hovedrør.