RCU

Beskrivelse

Presset, konsentrisk overgangsrør for å møte kravene til kort installasjonslengde med lavt trykkfall og lav indre støygenerering.