SKMTR

Previous Next

Bilde 1/3

Beskrivelse

Manuelt skyvespjeld for avstenging med overføringsledd

Spjeldet oppfyller kravene til tetthetsklasse 4 ved trykklasse C.

Spjeldet oppfyller kravene til tetthetsklasse C bare i helt lukket eller helt åpen stilling.

Det er en egen instruksjon for montering, måling, balansering og vedlikehold av dette produktet.