SLBGU 100

Beskrivelse

Fire klasser uten beskyttelsesavstand: EI 15, E 60

Fire klasser med beskyttelsesavstand til:
personevakuering:

3 kW/m² EI 60 i avstand 50 mm (Ø 315)
EI 30 i avstand 50 mm (Ø 400–800)
EI 60 i avstand 500 mm (Ø 400–800)

brennbare materialer:
10 kW/m² EI 60 i avstand 5 mm
30 kW/m² EI 60 i avstand 5 mm

Isolasjonstykkelse 100 mm.

Utstyrt med en 100 mm tykk baffel. Dette gir svært god demping over hele spennvidden.

Brukes der det er behov for svært god demping og SLCU 100 ikke er nok. Spesielt egnet til store dimensjoner.