SLGU 100

Beskrivelse

Fire klasser uten beskyttelsesavstand: EI 15, E 60

Fire klasser med beskyttelsesavstand til:
personevakuering:

3 kW/m² EI 60 i avstand 50 mm (Ø 80–315)
EI 30 i avstand 50 mm (Ø 400–800)
EI 60 i avstand 500 mm (Ø 400–800)

brennbare materialer:

10 kW/m² EI 60 i avstand 5 mm
30 kW/m² EI 60 i avstand 5 mm

Isolasjonstykkelse 100 mm.