SLGU 150

Beskrivelse

Fire klasser uten beskyttelsesavstand: EI 30, E 60

Fire klasser med beskyttelsesavstand til:
personevakuering

3 kW / m² EI 60 i avstand 50 mm

brennbare materialer:

10 kW/m² EI 60 i avstand 5 mm
30 kW/m² EI 60 i avstand 5 mm

Isolasjonstykkelse 150 mm.

Brukes når du trenger spesielt god demping ved lave frekvenser (125 og 250 Hz). For øvrig, tilsvarende SLGU 100.