SNPU

Beskrivelse

Bruksområder:

  • Å eliminere den nøyaktige lengdekappingen av kanaler som den ordinære NPU-koblingen noen ganger krever når SR-kanaler skal settes sammen. I dette tilfellet skal glidepasningskoblingen sikres med skruer eller popnagler.
  • For å gjøre det mulig å bruke en kanal som er kappet i en for kort lengde - i stedet for å måtte kappe en ny kanal til korrekt lengde. I dette tilfellet skal glidepasningskoblingen sikres med skruer eller popnagler.
  • For å gjøre det enklere å koble sammen to kanaler som løper mot hverandre, f.eks. ved bygging av et system fra to motsatte retninger. I dette tilfellet skal glidepasningskoblingen sikres med skruer eller popnagler.
  • For å gjøre det enklere når du setter inn eller legger til en annet produkt i et eksisterende system, f.eks. innsetting av et nytt stykke kanal for å erstatte en skadet del. I dette tilfellet skal glidepasningskoblingen sikres med skruer eller popnagler.
  • For å gi enklere tilgang ved inspeksjon og/eller rengjøring av et system - ved bare å skyve bort koblingen. Koblingen fungerer som et tilgangsdeksel.

Ingen Clickfunksjon - har lukket fals (i begge ender).