TASU

Beskrivelse

Vekslende lukkespjeld

Består av et utvidet T-stykke og to koblede DSU-spjeld.

Kan brukes til "bypass"-kanaler. Det erstatter på den måten to konvensjonelle spjeld + to koblinger + et T-stykke, og er 20-30 % kortere.